SPORTOVNÍ KROUŽEK
Sportovní kroužek pro nejmenší

Sportovní kroužek je určen pro děti od 4 do 6 let a jedná se o všeobecný sportovní kroužek s rozšířenou výukou lyžování a in-line bruslení. Je určen pro nejmenší začátečníky.

Děti se formou zábavných her, soutěží a cvičení seznámí s jednoduchými rovnovážnými, gymnastickými a atletickými prvky, během zimy se s námi naučí lyžovat a na jaro bruslit na kolečkových bruslích.

Základním a hlavním cílem tohoto cvičení je důraz na všestanný vývoj dítěte, rozvoj koordinace pohybů, rovnováhy, správného držení těla, obratnosti a trénování rychlosti pohybu. To vše se děje společně se stejně starými kamarády v poměrně malém kolektivu, což nám umožňuje téměř individuální přístup ke každému dítěti. Cvičíme s overbally, gymbally, malými míčky, padákem, obručemi, terčíky, kostkami, kelímky, balančními pomůckami a dalším moderním nářadí v tělocvičně. Společně se také učíme spolupracovat v týmu, komunikovat a naslouchat druhým. Jedná se o pohybový základ, na který může dítě navázat v dalších letech na jakýkoli jiný sport nebo může s námi pokračovat v lyžování a v bruslení.

Kroužek probíhá od září do června, vždy 1x týdně. Pouze v zimních měsících, při dostatku sněhu, trénujeme v pondělí i ve středu. Tzv. "suchá" příprava probíhá v tělocvičně a na hřištích gymnázia na lesní čtvrti. 

Vedoucí trenér: Pavel Potůček

Instruktor: Jan Forejtar, Barbora Zelingerová, Zuzana Navrátilová, Gabriela Macháčková a Lucie Světlíková

 

LETOS JSME PŘIBÍRALI "NOVÁČKY" Z ROČNÍKU 2015.   

PRO SEZÓNU 2019-20 MÁME JIŽ OBSAZENA VŠECHNA MÍSTA. DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM.

MzkwNz